ANCPI

Listă de acte normative

Listă de acte normative

  • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
  • Ordinul Directorului General al ANCPI 700/2014 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
  • Ordinul Directorului General al ANCPI 107/2010 - Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice
  • Ordinul Directorului General al ANCPI 1427/2017 - Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
  • Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
  • Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  • Legea fondului funciar nr. 18/1991
error: Copyright ©2024 Galileo Topo! Content is protected !!