Cadastru și intabulare

Cadastrul și intabularea (Carte Funciară)

Cadastrul și intabularea (Carte Funciară)

Ce este și la ce folosește?

Definiția cadastrului general este dată de Legea 7 din 1996 reactualizată:

"Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării."

Cartea Funciară

Cartea Funciară este compusă din trei părți:

Partea I: Descrierea imobilului

În această parte se găsește localizarea completă cu adresa imobilului, inclusiv informații despre geometria acestuia (Cadastru), precum și suprafețele exacte ale proprietății.

Partea II: Proprietarii și actele

Această parte se referă la documentele din care rezultă proprietarul sau proprietarii imobilului (Intabulare).

Partea III: Sarcini

În cazul în care există diverse notări în cartea funciară, această parte conține informații despre sarcinile care afectează imobilul (interdicții de vânzare, ipoteci etc.).

Un exemplu de cadastru şi intabulare de apartament:

UI = Unitate individuală

UI = Unitate individuală

Operațiunea de cadastru și intabulare se efectuează de către personal autorizat de către ANCPI și este compusă din 2 părți:

I. Măsurarea suprafețelor

Orice Cadastru necesită prezența fizică a personalului nostru, deoarece elementele geometrice (suprafața terenului, releveul apartamentului) sunt măsurate cu aparate specifice care oferă precizie milimetrică. În urma vizitei de lucru pentru apartament se întocmește un releveu:

Un imobil compus din teren şi construcţie va avea un Plan de Amplasament şi Delimitare denumit prescurtat PAD în care după rezultatul măsurătorilor vom avea suprafaţa exactă a terenului şi particularităţi a zonei (strada, vecinii, etc.).
Colectarea documentelor de proprietate

II. Colectarea documentelor de proprietate:

  • Titlul de proprietate
  • Contract vânzare-cumpărare
  • Sentință judecătorească
  • Duplicat conform cu originalul
  • Duplicat după actele proprietarilor
  • Extras fiscal cu mențiunea „pentru intabulare” original
  • Dovada asigurării obligatorii a locuinței (clădiri, apartamente, etc.)

Echipele noastre asigură consultanță și serviciile de cadastru și intabulare (carte funciară) în București, sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, județul Ilfov, județele limitrofe Călărași, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Buzău, dar și în toată România la solicitarea dumneavoastră.

error: Copyright ©2024 Galileo Topo! Content is protected !!