RIDICĂRI TOPOGRAFICE

Galileo Topo SRL oferă servicii complete pentru studiile de specialitate. Din prima fază orice Studiu de Fezabilitate (SF), Studiu Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), Studiu pentru proiectare are nevoie de o ridicare topografică avizată ANCPI în conformitate cu certificatul de urbanism. Ridicările topografice sunt cerute în cererea de certificat de urbanism pe locaţie/zona a suprafeţei studiate.

Personalul Galileo Topo ajută proiectanţii prin punerea la dispoziţie în format digital sau analogic ridicarea topografică a zonei solicitate. Proiectanţii pe baza planurilor efectuate şi transmise de noi în urma ridicării topografice vor ştii exact ce se află şi vor eficientiza procesul de creaţie.

Ridicările topografice sunt cerute şi pentru autorizaţii de construcţie, luarea diverselor avize, proiectare.

 

Ridicările topografice sau Studiul topografic redă cu exactitate situaţia din teren în format digital sau analogic pe baza căruia se pot lua decizii de proiectare, de a construi/demola, de a eficientiza spaţiul.             

Ridicările topografice sunt avizate de către Oficiul de Cadastru de către personalul specializat având o putere juridică.

Pentru orice tip de studiu sunt obligatorii următoarele documente: plan de amplasare în zonă şi plan de situaţie. Aceste planuri sunt făcute de către un topograf/geodez autorizat.

Pentru orice tip de stiudiu sunt obligatorii urmatoarele documente: plan de amplasare in zona si plan de situatie. Aceste planuri sunt facute de catre un topograf/geodez autorizat.

Acoperim toată România pentru studii de specialitate.

Pentru o ridicare topografică său studiu topografic contactaţi-ne la office@GalileoTopo.Ro şi +4 0766 546 388.

error: Copyright ©2024 Galileo Topo! Content is protected !!