STUDII DE SPECIALITATE

Studiile de specialitate în domeniul topografiei sunt unice în funcţie de proiect.

Studiul de Fezabilitate (SF) este o documentaţie întocmita în general în domeniul de construcţii şi antreprenoriat. În funcţie de domeniul de aplicabilitate se iau decizii corecte şi eficiente.

Studiul de fezabilitate reda 2 sau mai multe scenarii tehnico-economice pentru investiţie.

Studiul de fezabilitate se bazează pe mai mulţi experţi în domeniul topografiei, geologiei, proiectării.

Pentru a putea ştii exact cum este realitatea din teren, ce particularităţi sunt, ce proprietăţi sunt în zona se foloseşte un studiu topografic. Studiul topografic este cerut în certificatul de urbanism iar specialiştii noştri îl vor aviza la Oficiul de Cadastru. Cu ajutorul studiului topografic studiul de fezabilitate vor fi luate cele mai bune decizii tehnico-economice pentru proiectarea de infrastructură, proiectarea de construcţii civile, industriale, reţele edilitare; în general investiţii complexe ce se pot întinde pe suprafeţe mari.

Studiul DALI (Documentaţia de avizare a lucrurilor de intervenţie) se întocmeşte pentru lucrările de reparaţii în diverse domenii: construcţii, infrastructură. În urma studiului DALI putem afla soluţii tehnice, costuri de reparaţii, devize. Studiul DALI se bazează pe mai mulţi experţi în domeniul de topografice, geologie, proiectaţi. Din studiul topografic reies suprafeţe, volume, cantităţi, locaţii unde trebuie să se intervină cu o localizare precisă.

Galileo Topo vă ajută cu studii de specialitate Studiul de Fezabilitate (Studiu SF) şi Studiul DALI

Pentru a intra în legătura cu specialiştii noştrii ne puteţi contacta la office@GalileoTopo.Ro sau +40 766 546 388

error: Copyright ©2024 Galileo Topo! Content is protected !!