URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

    Galileo Topo oferă servicii complete de urmărirea comportării în timp a construcţiilor atât în timpul execuţiei cât şi în timpul exploatării şi post utilizarea construcţiilor.

   Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor este reglementată conform legii nr. 10/1995, HG nr. 766/1997 şi normativul P 130-1999 aprobat prin ordinul nr. 57/N/18.08.1999.

   Galileo Topo are aparatură modernă şi de precizie ridicată cu care poate face activitatea de urmărirea comportării în timp a construcţiilor având informaţii precise despre situaţiile existente.

  Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se face printr-o monitorizare specială împărţita în mai multe categorii:

  • Monitorizarea tasărilor: a construcţiilor în execuţie cât şi cele existente
  • Monitorizarea fisurilor: la clădiri civile, industriale, la poduri şi construcţii speciale
  • Monitorizarea deplasărilor/deformaţiilor plane 2D
  • Monitorizarea deplasărilor/deformaţiilor plane 3D

    Aparatura folosită este de precizie ridicată pentru a observa chiar şi sub milimetru deplasările. Se folosesc aparate topografice/geodezice: nivele digitale speciale, staţii totale topografice cu precizie ridicată, înclinometre.

    Galileo Topo este alături de dumneavoastră şi va ajută cu servicii de urmărirea comportării în timp a constructorilor. Sunaţi acum la +4 0766 546 388 sau office@GalileoTopo.ro

error: Copyright ©2024 Galileo Topo! Content is protected !!